top of page

Veel gestelde vragen

 • Waarom de naam Thuizbij?
  Onze naam geeft aan waar het bij ons om draait: Wij willen een plek bieden voor ouders en kinderen waar het zo vertrouwd is als thuis.
 • Zijn jullie het hele jaar open?
  Thuizbij Kortenhoef is het hele jaar geopend, behalve in het weekend en op nationale feestdagen. U kunt bij Thuizbij Kortenhoef kiezen voor pakketten inclusief en exclusief de lokaal geldende vakantieweken. Ook kunt u op ons dagverblijf kiezen voor ‘kortere’ dagen, namelijk tot 13:00 of 15:00 uur. Bij de praktische informatie vindt u onze sluitingsdagen.
 • Kan ik een keer komen kijken?
  “Graag zelfs. Wij maken hiervoor graag een afspraak, zodat we ook tijd hebben om kennis te maken met elkaar, u onze locatie kan bekijken en om vragen te kunnen beantwoorden. U kunt hiervoor gewoon contact met ons opnemen.”
 • Kan ons kind ook een keer een extra dag komen?
  In principe kan dat. Wettelijk zijn wij gebonden aan een maximum aantal kinderen per leidster. Als er plek is, dan kan uw kind gezellig bij ons komen. U moet wel minimaal 24 uur van tevoren bellen. We kunnen u dan vertellen of er een plek beschikbaar is.
 • Betaal ik bij BSO vakantieopvang voor alle vakantieweken?
  Vakantieopvang geldt alleen voor de buitenschoolse opvang. Voor de buitenschoolse opvang hebben we de volgende pakketten: Buitenschoolse opvang 40 schoolweken-pakket. U neemt alle schoolweken op gekozen dagen de opvang af. Studiedagen e/o vakantiedagen die eventueel worden afgenomen, die worden extra in rekening gebracht. Buitenschoolse opvang inclusief pakket. U neemt 40 schoolweken af en daarnaast nog een budget voor 9 vakantiedagen. Studiedagen worden los afgenomen en of gefactureerd of uit het vakantiebudget genoten. Extra dagen buiten het budget worden los gefactureerd.
 • Wat zit er allemaal bij de prijs in?
  Eten, drinken en luiers zitten bij de prijs in. Ook de (standaard) opvolgmelk en verzorgingsproducten worden door ons geregeld. Wat u zelf nog meeneemt is een slaapzakje, reservekleding, een knuffeltje, eventueel afgekolfde, gekoelde moedermelk en andere specifieke producten voor de verzorging.
 • Wat krijgen de kinderen te eten en te drinken?
  Voor de allerkleinsten hebben we standaard Nutrilon. Wij zorgen voor een goed gevarieerd aanbod van voeding, zo hebben we dagelijks minimaal drie soorten vers fruit (ook seizoensfruit), dagelijks vers volkoren brood, een variatie aan hartig & zoet beleg voor op brood en ook in tussendoortjes variëren we verder dan een lange vinger en een maria biscuitje. Wij drinken per dag maximaal één bekertje licht aangemaakte limonade en bij het brood drinken we melk. Uiteraard houden we rekening me (dieet) wensen en allergieën. U geeft aan wat uw kind wel en/of niet mag.
 • Welke activiteiten bieden jullie aan?
  Dit verschilt per periode, maar wij zorgen op het KDV en de BSO dagelijks voor een aanbod aan leuke (knutsel)activiteiten, uiteraard op de leeftijd afgestemd, waar de kinderen aan mee kunnen doen en waar de kinderen door de pedagogisch medewerkers bij worden begeleid. De kinderen leren spelenderwijs hun woordenschat verruimen en de kennis van de wereld om zich heen vergroten. Op de groepen zien we specifiek ingerichte hoekjes, uitdagend speelgoed. De kinderen worden door onze pedagogisch medewerkers geprikkeld om hun ontwikkeling op emotioneel-, verstandelijk-, creatief- en motorisch vlak spelenderwijs extra te ontwikkelen. Wij spelen ook heel graag buiten als het kan in onze mooie ruimte tuin die veel mogelijkheden biedt. Op de BSO doen we ook regelmatig kleine uitstapjes of gaan we sporten op de BSO locatie of bijvoorbeeld in de sporthal.
 • Zitten die leuke activiteiten bij de prijs in?
  Ja, de activiteiten zitten ook bij de prijs in!
 • Ik krijg een factuur, maar het is vakantie?"
  Wij delen uw jaarbedrag door 12 maanden. Hierdoor ontvangt u elke maand een factuur. Maandtarieven worden bepaald door het tarief per week te vermenigvuldigen met aantal weken afname per jaar. Voor een stabiel maandtarief wordt dit bedrag gedeeld door 12. Neemt u 40 weken af, dan krijgt u dus toch maandelijks een gelijke factuur, onafhankelijk van het aantal vakantieweken er in die maand vallen. U komt hierdoor niet voor verrassingen te staan.
 • Waar kan ik het LRK-nummer op deze website vinden?
  Onder locaties staat bij elke vestiging het LRK-nummer.
 • Wat zijn jullie mogelijkheden en tarieven?
  Er kan veel bij Thuizbij. Graag bespreken we met u wat de mogelijkheden zijn. Wilt u vast inzage in onze tarieven dan vind u die hier.
 • Hoe zit het met halen en brengen?
  Thuiz bij heeft vaste breng- en haaltijden. Dit komt de rust op de groepen ten goede. Op het kinderdagverblijf kunt u uw kind(eren) tussen 7.30 en 9.00 uur brengen. Ophalen van uw kind(eren) kan tussen 16.30 en 18.15 uur. Van deze tijden afwijken kan uiteraard, wij horen dat dan graag, zodat wij kunnen zorgen dat uw kind(eren) klaar zijn om opgehaald te worden. Op de BSO worden de kinderen tijdens schoolweken door de medewerkers van de BSO opgehaald of de kinderen komen zelf naar de BSO. Als uw kind tijdens vakantiedagen de hele dag bij ons komt, dan kunt u uw kind tussen 7.30 en 9.00 uur brengen. Tussen 16.30 en 18.15 uur kunt u uw kind weer ophalen. Wij sluiten onze deuren om 18:15 officieel. Ons verzoek is om hier rekening mee te houden en te zorgen dat u uw kind dan heeft opgehaald. Het kan een keer voorkomen dat u het niet redt om uw kind op tijd op te halen. Lukt het dan ook niet om iemand anders in te schakelen die uw kind kan komen halen, dan blijven wij aanwezig tot u er bent. Informeer ons wel op tijd.
 • Kan ik mijn kind(eren) ook 1x in de week brengen?
  Onze minimale afname is één dag per week. Wij adviseren echter om uw kind minimaal twee dagen bij ons onder te brengen. Kinderen voelen zich sneller veilig en vertrouwd op het kinderdagverblijf als ze vaker komen. Wij zullen altijd met u bespreken of uw kind hier goed mee om gaat en zich prettig voelt.
 • Kan ik af en toe een dag ruilen
  Het ruilen van dagen is een service die wij willen bieden. Ruilen is geen ‘recht’, maar wij zullen altijd onze best doen om een ruilverzoek te honoreren. Aan ruilen zijn een aantal voorwaarden aan verbonden, waar we ons strikt aan houden. Bij 40-weken pakket kan niet met een vakantiedag worden geruild. Met een feestdag kan nooit geruild worden. (Bij tariefstelling wordt rekening gehouden met feestdagen). De dag moet gelijkwaardig zijn Er moet ruimte op de groep beschikbaar zijn (beoordeling door pedagogisch medewerker/planning) De ruildag wordt vóóraf afgestemd. Er mag niet worden ‘doorgeruild’, dus dagen met eigen dagen ruilen. (tijdens schoolvakanties binnen één week, tijdens zomervakantie maximaal 1x per weekdag) De ruildag moet binnen twee weken plaatsvinden
 • Ik wil een extra aangevraagde opvang annuleren. Kan dat?
  Wij maken een planning op basis van het aantal kinderen dat op een dag komen en kunnen deze niet op het laatste moment nog wijzigen. Mocht uw kind dus opeens ziek worden of om een andere reden toch niet komen, worden de geplande uren dus wel in rekening gebracht. Wij zullen u ook niet bellen op het laatste moment dat de afgesproken opvang niet door kan gaan. U kunt tot 24 uur (gemeten in werkdagen) de door u afgestemde opvang kosteloos annuleren. Annuleert u later (of in het weekend voor de maandag), dan brengen wij het afgestemde aantal uren in rekening.
bottom of page