top of page
Thuizbij agenda

Thuizbij: een begrip in Wijdemeren

Thuizbij is een kleinschalige kinderopvang in Kortenhoef. Die kleinschaligheid zorgt ervoor dat u en uw kind altijd vertrouwde gezichten zien. Daardoor leren wij u en uw gezin goed kennen en weten we precies hoe wij het voor uw kind zo prettig en huiselijk mogelijk kunnen maken. Want een kind dat zich veilig / geborgen voelt, ontplooit zich het best.

"Wij streven er naar dat zowel kinderen, ouders als onze pedagogische medewerkers zich thuis bij ons voelen."

Erik Beemster

Directeur Thuizbij kinderopvang - Kortenhoef

Thuizbij locaties in Kortenhoef

Wilt u uw kind inschrijven?
Dit kunt u verwachten.

Op korte termijn plannen we een intake gesprek in waarin we:

U kennis laten maken met ons team van pedagogisch medewerkers en de mentor van uw kind;

U laten zien hoe we onze waarden in ons werk met de kinderen overbrengen;

Vertellen hoe de communicatielijnen lopen en hoe ons ouderportaal werkt;

U uitleg geven over het dagritme dat we hanteren op de groep;

Precies uitleggen welke punten belangrijk zijn in het beoordelen van onze zorg;

Onze klachten afhandeling aan u uitleggen, mocht dat ooit nodig zijn.

bottom of page